Firemní využití NFTs: digitální věci posunou váš byznys na novou úroveň!

firemni-vyuziti-nfts-digitalni-veci-posunou-vas-byznys-na-novou-uroven

Rodí se obrovské byznysové příležitosti. Omezení v podobě státních hranic, počtu zákazníků na daném území, a také to, co je vůbec možné připravit jako produkt nebo službu, se ruší a otevírá.

Nezmič
8. 1. 2024

Otevírají se zcela nové trhy

To, co mimo jiné přináší (blockchainové) digitální technologie nového, je zrušení hranic a omezení, která fyzický svět má. Otevírají dveře vaší firmě na zcela nové trhy, které jsou dosud nezabrané. Tím získáváte příležitost ke svému raketovému růstu.

Do nových možností se není potřeba vrhnout po hlavě. Plně stačí si postupně osahávat rodící se příležitosti, a jejich postupným zapojováním přinášet svým zákazníkům benefity, o kterých se jim dosud ani nezdálo a které může vaše firma mít navíc oproti své konkurenci. V případě kvalitní implementace navíc získáváte i doplňkový příjem do vaší firemní pokladny, který může být nezanedbatelný. 

 

Co je NFT za technologii?

NFT je technologie, která umožňuje soukromé vlastnictví digitálních věcí a jejich zapojování do skutečné ekonomiky. Jsou dva způsoby, kterými se to děje. První se vyznačuje tím, že vaše firma nemusí dělat žádné velké změny a jen zapojí dílčí možnosti a dílčí digitální strategie do svého klasického fungování. Tento postup se postupně zjednodušuje a stává čím dál snazší i pro vaše zákazníky.

Touto cestou se již vydávají některé TOP značky tradičního světa, které si tuto technologii v praxi testují a experimentují. Ať už se jedná o letecké společnosti jako Etihad Airlines a Lufthansa, automobilky Ferrari či Mercedes-Benz, módní značky jako Nike, Adidas či Lacoste, luxusní značky šperků jako Tiffany, hodinky Casio, potravinářské společnosti jako Coca-Cola, Haribo nebo Starbucks, sportovní značky jako formule McLarren, fotbalový tým Manchester United či fotbalista Ronaldo, technologické společnosti jako Amazon a řada dalších. Jsme na samotném počátku a kdo se zorientuje dříve, může získat podstatnou konkurenční výhodu.

Druhou možností je situace, kdy převedete (menší nebo větší část) svého byznysu z reálného hmotného světa do světě digitálního, kam by chodili zákazníci za vámi. Tuto možnost je vhodné začít sledovat. A třeba i experimentovat. Ale pro větší zařazení do reálného byznysu ještě není dostatečně připravena infrastruktura. Budoucí potenciál má značný. Na tuto druhou možnost, kterou představuje byznysové využití metaverse, se zaměříme v příštím článku.

Dnes se podíváme na potenciál, který vám přináší dílčí zapojení soukromého vlastnictví digitálních věcí (neboli NFTs) do vašeho byznysu.

Nf TS

Jak si představit zapojení NFTs?

Udělejme si krátké cvičení, které zvládne každý. Zavřete oči. Představte si svět, který znáte z vaší běžné zkušenosti, a který denně potkáváte tam venku. Klasický hmotný svět. Aktuálně k němu vzniká digitální alternativa, která ho doplňuje, a která se s ním propojuje. Vzniká jak v něm, tak i nad ním a okolo něj. Kryptoměny představují digitální peníze tohoto světa. NFTs pak veškeré digitální věci, které tvoří obsah tohoto nového prostoru.

Základní rozdíl mezi digitálními objekty v minulosti a digitálními objekty na blockchainu (kterým se říká NFTs, nebo též NFTčka) představuje to, že se u nich dá prokázat a zaručit jejich skutečné vlastnictví. Díky tomu se stávají stejně skutečné jako věci ve fyzickém světě - můžeme na nich postavit reálnou ekonomiku a ekonomicky využít digitální svět ve svém firemním podnikání.

Můžete si to představit tak, že buď obohatíte svůj stávající byznys o prvky tohoto digitálního světa - o digitální produkty, digitální služby a s nimi spjaté nové obchodní modely. Což je první možnost. A vše si ukážeme. Nebo, a to je druhá možnost, můžete začít postupně přenášet své aktivity do digitálního světa, kam začnou chodit vaši zákazníci za vámi. A teď oči otevřete a pojďme k praxi, ve které bez zbytečného snění vše pochopíte. Pokud si to zatím neumíte představit, vůbec nevadí, pokračujte ve čtení. Ukážeme si to na konkrétních modelových příkladech.

 

Jak pracovat s NFTs?

Čím více vtáhnete své zákazníky do svého podnikání, tím vyšší růst zaznamená váš byznys. Technologie NFT přináší způsob, jak může mít váš zákazník profit z úspěchu vašeho produktu, služby, nebo značky. A to aniž by se stával investorem, který by držel váš dluhopis, nebo se stal akcionářem spoluvlastníctvím vaši společnost. Poskytněte zákazníkům ekonomické pobídky a stanou se z nich vaši fanoušci. Dělejte to hravou formou, která je bude bavit. Budujte si komunitu okolo svého projektu, aby se mohli s vašim projektem identifikovat a navázat vztahy jak s vámi, tak mezi sebou navzájem. Vytvořte prostor, kde mohou komunikovat a sdílet vše, pro co se nadchli. Dělejte to dobře a vytrvale. Dlouhodobým poskytováním hodnoty a překvapováním věcmi navíc (nad rámec předem definovaných benefitů), vytvoříte z fanoušků své super fanoušky, kteří ve vás budou věřit a budou o vás hovořit.

NFT (digitální soubor zapsaný na blockchainu, který může mít podobu obrázku, hudebního souboru, PDF textu nebo jakékoli jiné audio-vizuální reprezentace) může být veřejně obchodovatelným „klíčem“ k vašemu projektu, který si může pořídit jen omezené množství zákazníků. Tento klíč odemyká přístup k benefitům (produktům, službám, výhodám), které pro své zákazníky budete mít. NFT si můžete představit i jako „členskou kartičku“ do komunity vašich zákazníků. Tím, že skutečnými vlastníky těchto „klíčů“, nebo „členských kartiček“ jsou daní uživatelé, můžou je sami přeprodávat těm, kteří o ně stojí. Když budete dělat svou práci dobře, vytvoříte omezený počet klíčů a bude o daný „klíč ke vstupu“ do vašeho ekosystému stát více lidí než je klíčů, tržní cena vašich „klíčů“ poroste (a také naopak, pokud budete pracovat špatně, cena bude klesat). Když za tyto klíče zákazníci zaplatí a budou přesvědčeni o růstu jejich ceny, protože vidí, jak pracujete, stanou se angažování. A to proto, že s hodnotou vašich klíčů bohatnou i oni sami. 

Když to shrnu: Začněte pracovat s „digitálními věcmi“ (NFTs). Vytvořte pro ně vlastní interní ekonomický model a dejte zákazníkům možnost obchodovat je mezi sebou. Vytvořte pro ně komunitní prostor, kde můžou vzájemně sdílet to, k čemu jste je nadchli. Nabídněte jim za to benefity navíc: od vzdělávání, přes exkluzivní služby nedostupné pro zákazníky mimo ekosystém až po speciální zážitky. A váš vzájemný vztah, na kterém byznys stojí, získá zcela novou úroveň! 

Návrh Bez Názvu (1)

Příklady využití technologie NFT ve firemní praxi

Brzy přijdeme s články, ve kterých vydáme případové studie konkrétních značek tradičního světa a popíšeme v nich, jak pracují s NFTs. Dnes navažme na příklady z minulých článků: jak můžou NFTs využít finančně-poradenské společnosti, realitní makléři, nebo třeba internetové mediální společnosti? Jaké nové produkty a služby, ale i jaké účinné nové obchodní modely mohou do svého podnikání zapojit?

Finančně-poradenské společnosti: Můžete například vytvořit věrnostní a motivační program, ať už pro klienty, nebo pro poradce. Zprvu můžete jít snazší cestou a zapojit jen pár herních, soutěžních či sběratelských prvků postavených na NFTs. Ty zvyšují zájem zákazníků o interakci s vašimi poradci. Zapojit se dá i dílčí nadstandardní benefity, které speciální NFT zpřístupňuje. K vašemu hlavnímu oboru, kterým je finančnímu poradenství, můžete připravit doplňkový produkt. Například vzdělávací akademii zaměřenou na zvyšování finanční gramotnosti občanů naší země. Ta by se stala doplňkovou byznysovou nohou, na které můžete stát. Zároveň by se stala kanálem, skrze který by k vám přicházeli noví zákazníci, kteří by následně mohli nakupovat i vaše základní produkty a služby.

Jak by například mohla vypadat taková vzdělávací akademie doplněná o technologii NFT? Pohrajte si s ekonomickým modelem, do kterého zaangažujte finanční poradce, kteří jsou výše postaveni a nachystají obsahovou náplň. Můžou poskytovat vzdělávání v tomto projektu a zároveň z něj ekonomicky profitovat. Zatímco zákazníky namotivujte k nákupu členských klíčů, které jim umožní nejen přístup ke vzdělávání, ale i zajímavým benefitům, které se jim budou odemykat s dosažením určitých vzdělávacích stupňů a tím, že jsou vlastníky daných klíčů, tak ve chvíli, kdy se dozví vše, co potřebují, a nebudou chtít nadále zůstat ve vašem vzdělávacím systému, tak mohou nabídnout svůj „klíč“ k prodeji na volném trhu. A to včetně již dosažených stupňů s odemčenými benefity pro vlastníka.

Členský klíč může mít podobu obrázku zapsaného v podobě NFT a při splnění jednotlivých stupňů nebo posbírání bodů by se obrázek dynamicky měnil (např. postavičce se změní oblečení, získá odznaky na hrudi, nebo se za ní objeví měšec s penězi). Kromě herních prvků spjatých s dosaženým stupněm by získával vlastník i benefity, které se jinak dají kupovat pouze za peníze, nebo jsou veřejně nedostupné. Může se jednat o vstupenky na vámi pořádané online konference se zajímavými hosty, elektronické vzdělávací produkty zdarma ke stažení, slevy na vzdělávací literaturu (u nasmlouvaných knihkupectví), slevy na produkty a služby u jiných nasmlouvaných společností mimo rámec finančně-poradenského sektoru a mnoho dalšího.

Etheri Computer Monitor Which Is Showing Nft Cards With Random C82c55c3 0307 4bc8 A5d8 B9edfbddd937

Doporučuji spojit se s odborníkem na tokenomiku, který by mohl poradit s technickou stránkou, přípravou motivačního systému i s nastavením udržitelných ekonomických pobídek.

Realitní makléři: s podobnými principy může pracovat i realitní kancelář. Zajímavý potenciál do budoucna může mít i tokenizace nemovitostí. Nemovitost by se rozdělila na malé díly. Ke každému dílu by se přiřadilo jedno NFT. Místo, aby se prodávala celá nemovitost jednomu vlastníkovi, mohla by si ji zakoupit řada lidí. Výnos z následného pronájmu by se proporcionálně rozděloval podle počtu vlastněných NFTs. Každý díl by následně měl svou tržní cenu a byl snadno zobchodovatelný. Kupovat i prodávat investiční nemovitosti by se stalo snazší a finančně dostupnější i s menšími finančními prostředky.

Na konceptech tokenizovaných nemovistostí se pracuje. Technické řešení není až tak složité, ale problém je zatím v legislativě a napojení na právní systém. Legislativa, která pracuje se zápisem do katastru nemovitostí, tak zatím neumí pracovat s tokeny. Proto buďte zatím obezřetní a nepouštějte se do věcí po hlavě. Mohlo by vám to přinést velké ztráty. Je pravděpodobné, že cestou tokenizace se bude vývoj ubírat.

Internetová mediální společnost: Ať už jste magazín o mnoha zaměstnancích, nebo influencer na sociálních sítích, který pracuje sám na sebe, máte řadu možností, jak díky technologii NFT monetizovat svůj obsah. Můžete kolem sebe vytvořit komunitu fanoušků, kteří skrze NFT jako členskou kartičku získají bližší přístup k vám. Navíc jim můžete nabídnout přístup k vašemu obsahu, který je buď veřejně nedostupný, nebo pro ostatní placený (jednorázové poplatky nebo měsíční předplatné). Pro fanoušky s NFTs můžete připravit speciální vysílání, nebo rubriky. Můžete pro ně pořádat komunitní streamy, nebo i uzavřenou V.I.P. sociální síť (nejčastěji se používá Discord).

Ve formě NFTs můžete vydávat i svůj digitální obsah (články, díly podcastů atd.). Když se bude jednat o malé kolekce, tak je vaši fanoušci mohou sbírat, stejně jako se ve fyzickém světě sbírají známky, kartičky hokejistů, nebo jakékoli jiné fyzické předměty. Fanouškům, kteří nasbírají celou kolekci, můžete nabídnout cenný benefit – ať už hovor s vámi 1 na 1, nebo cokoli, co vaši zákazníci ocení, a vy jste ochotni poskytnout.

Návrh Bez Názvu (2)

Pokud by vaše členská komunita měla jen omezený počet členů a byl by o vstup zájem, tak hodnota vašich členských NFTs by mohla růst. A Když by některý z vašich členů vlastnil více vašich členských NFTs, nebo již nechtěl být členem, mohl by jej kdykoli prodat za tržní cenu. A kromě benefitu, kterým jste vy, tak by mohl realizovat i finanční profit.

 

Závěrem

NFTs jsou vhodné všude tam, kde chcete přinést herní prvky do vašeho byznysu a budovat bližší vztahy se svými zákazníky. Hlavní důvodem proč by si měli vaši zákazníci koupit vaše NFT, je hodnota, kterou jím díky ní poskytujete. NFT pak funguje jako členská kartička, nebo vstupní klíč, který odemyká přístup k vašim produktům, službám a speciálním benefitům. Technologie NFT umožňuje soukromé vlastnictví těchto klíčů. Když děláte svůj byznys opravdu dobře, tak jako dodatečný benefit můžete přinést i finanční zisk pro své fanoušky. NFTs se dají využívat ve věrnostních programech, ve sběratelství, jako předplatné, jako klíč odemykající benefity, jako členská průkazka umožňující vstup do programu nebo komunity, jako klíč ke speciálnímu obsahu, nebo i jako obchodovatelná věc, jejíž tržní cena stoupá nebo klesá podle toho, zda je o ní zájem.

Bylo zde zmíněno jen několik možností využití. Ve skutečnosti jich je prakticky neomezené množství. A záleží na kreativitě vašeho projektu, nebo poradce, který vám s tím pomůže.

 

 

Chcete mít přehled o dění ve světě kryptoměn?

Připojte se k odběru novinek a budete pravidelně informováni o nových trendech, událostech a analýzách.

Bitbeli Newsletter

© Copyright 2024, Všechna práva vyhrazena